top of page

The CEOs of international Fintech companies on innovation that's changing the whole industry

Updated: Nov 15, 2021

The CEOs of international Fintech companies on innovation that's changing the whole industry and customer expectations. Ie. the registrations for Fintech Innovation Summit are open and capacity is limited.
CZ version: Ředitelé mezinárodních Fintech firem o inovacích, které mění celé odvětví i očekávání zákazníků aneb registrace na Fintech Innovation Summit jsou otevřené a kapacita je limitovaná.


Read more in our article at Roklen24 media: https://roklen24.cz/prave-se-stalo/reditele-mezinarodnich-fintech-firem-o-inovacich-ktere-meni-cele-odvetvi-i-ocekavani-zakazniku/


Register for the Fintech Innovation Summit 2021: https://lnkd.in/g7yK-rGC


bottom of page